Địa chỉ: Xã Suối Cao Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Giá 1.2 tỷ
Diện tích: 4614.1m2 Hình thức:

Danh mục: