Địa chỉ: Xã Tân Thành, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng Giá 680 triệu/sào 
Diện tích: 1187.6m2 Hình thức:

Danh mục: