Địa chỉ: Xã Thuận Lợi Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước . Giá 700tr đến 1tỷ
Diện tích: 5×50 ,10× 50 Hình thức:

Danh mục: