Địa chỉ: Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai. Giá 205tr/1sào.
Diện tích: 3 mẫu Hình thức:

Danh mục: