Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 75tr/m
Diện tích: 1500m2 Hình thức:

Danh mục: