Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 1 tỉ 3
Diện tích: 105 m2 Hình thức:

Danh mục: