Địa chỉ: Thôn Ba Bàu , Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam , Bình Thuận Giá 1.3 tỷ
Diện tích: 24.100 m2 Hình thức:

Danh mục: