Địa chỉ: THÔN 1 XÃ BÌNH THẮNG HUYỆN BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC Giá 21.350 tỉ/mẫu
Diện tích: 26731,4 m Hình thức:

Danh mục: