Địa chỉ: Cầu Đa Đum/ Đa Sar/ Lạc Dương/ Lâm Đồng Giá 680tr/sào (
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: