Địa chỉ: Phú Mỹ- Bà Rịa Vũng Tàu Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: