Địa chỉ: PHƯỚC TÂN XUYÊN MỘC BÀ RỊA VŨNG TÀU Giá
Diện tích: 230tr/m Hình thức:

Danh mục: