Địa chỉ: Thị TRấn Trường Sơn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng Giá
Diện tích: 81m2 Hình thức:

Danh mục: