Địa chỉ: HUYỆN LONG ĐIỀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Giá 1,4 tỉ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: