Địa chỉ: HUYỆN BÙ ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Giá
Diện tích: 5ha-10ha-20ha Hình thức:

Danh mục: