Địa chỉ: ĐẦM RI BẢO LỘC LÂM ĐỒNG Giá 12 tỉ
Diện tích: 8 sào Hình thức:

Danh mục: