Địa chỉ: TRẢNG BOM ĐỒNG NAI Giá 3.5 tỉ
Diện tích: 834,3m2 Hình thức:

Danh mục: