Địa chỉ: thọ Tân Triệu Sơn Thanh Hóa Giá
Diện tích: 600tr/1 lô Hình thức:

Danh mục: