Địa chỉ: XÃ THỪA ĐỨC CẨM MỸ ĐỒNG NAI Giá 1 tỉ 700 triệu/ sào
Diện tích: 2.1ha Hình thức:

Danh mục: