Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội Giá 7 TỶ.
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: