Địa chỉ: HOÀNG MAI Giá 2,7 TỶ
Diện tích: 45M2 Hình thức:

Danh mục: