Địa chỉ: XÃ LONG THÀNH NAM THỊ XÃ HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH Giá 590 triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: