Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải , Tỉnh Ninh Thuận. Giá 11 tỷ
Diện tích: 160m2 Hình thức:

Danh mục: