Địa chỉ: Xã Eabar, Buôn Đôn, Đăk Lăk. Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: