Địa chỉ: Phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên, Bình Dương Giá 4.2tỷ
Diện tích: 575.4 Hình thức:

Danh mục: