Địa chỉ: Trần Anh Tông Nguyên Tử Lực phường 8 Đà Lạt. Giá 10 tỷ
Diện tích: 10m*20m Hình thức:

Danh mục: