Địa chỉ: BIỂN HẢI HÒA Giá 15 triệu/m2
Diện tích: 569m2 Hình thức:

Danh mục: