Địa chỉ: KCN HÒA PHÁT, NINH SIM, NINH HÒA Giá 4.6 tỷ
Diện tích: 8937m2 Hình thức:

Danh mục: