Địa chỉ: Cẩm Đường, Long Thành Đồng Nai. Giá 2,9triệu/m2.
Diện tích: 1160.2 m2. Hình thức:

Danh mục: