Địa chỉ: Lê Minh Xuân - Bình Chánh Giá 12 tỷ/tổng
Diện tích: 535.4 m2, Hình thức:

Danh mục: