Địa chỉ: Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng. Giá 1ty550
Diện tích: 185m2 Hình thức:

Danh mục: