Địa chỉ: Hoà Bình, Kon Tum, Tỉnh Kon Tum Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: