Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Giá 1,75 tỷ, bớt lộc cho khách hàng thiện chí
Diện tích: 45m2 Hình thức:

Danh mục: