Địa chỉ: khu Phố Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Đông Triều. tỉnh Quảng Ninh Giá 25-35tr/m2
Diện tích: 249.5m2 Hình thức:

Danh mục: