Địa chỉ: khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị. Giá 2,3xx tỷ
Diện tích: 156m2 Hình thức:

Danh mục: