Địa chỉ: Khu Tái Đính Cư Phú Tân Thủ Dầu 1, TP HCM. Giá 2,4 TỶ 
Diện tích: 92,5m2. Hình thức:

Danh mục: