Địa chỉ: khu Yên Lãng, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều. tỉnh Quảng Ninh Giá 25-30tr/m2
Diện tích: 90m2 Hình thức:

Danh mục: