Địa chỉ: Đường Lưu Bình Thái, Xã Quảng Bình, Quảng Xương. Thanh Hóa. Giá
Diện tích: 300m2 Hình thức:

Danh mục: