Địa chỉ: PHƯỜNG ĐÔNG HƯƠNG - TP.THANH HÓA. Giá
Diện tích: 80m2 Hình thức:

Danh mục: