Địa chỉ: Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Giá 90 triệu/ 1m
Diện tích: 1195.6m2 Hình thức:

Danh mục: