Địa chỉ: Xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội. Giá 2,3 tỷ
Diện tích: 158,6m2 Hình thức:

Danh mục: