Địa chỉ: tỉnh lộ 52, Long Tân, Đất Đỏ. Giá 20 tỷ
Diện tích: 4984m2 Hình thức:

Danh mục: