Địa chỉ: xã Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng Giá 2 tỷ
Diện tích: 287m2 Hình thức:

Danh mục: