Địa chỉ: Kon Tum Giá 1.8 tỷ
Diện tích: 11x28 Hình thức:

Danh mục: