Địa chỉ: D9,Thôn Nhân Lý, Tam Quan, Tam Đảo. Giá 1 tỷ
Diện tích: 100m2. Hình thức:

Danh mục: