Địa chỉ: Sầm Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa. Giá 18,5trieu / m2.
Diện tích: 100 m2 Hình thức:

Danh mục: