Địa chỉ: P.Hải Hoà - TX.Nghi Sơn - T.Thanh Hóa. Giá
Diện tích: 459m² Hình thức:

Danh mục: