Địa chỉ: Quảng Phúc-huyện Quảng Xương-Thanh Hóa Giá
Diện tích: 700m2 Hình thức:

Danh mục: