Địa chỉ: Đắk Buk Soi, Huyện Tuy Đức , Đắk Nông. Giá 1,350 tỉ có thương lượng.
Diện tích: 9794.5 m2 Hình thức:

Danh mục: