Địa chỉ: xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức. Tỉnh Đăk Nông . Giá 5ty2 giá cả thương lượng.
Diện tích: 1.2 ha Hình thức:

Danh mục: