Địa chỉ: Hải Phòng Giá 1 tỉ 330 thương lượng nhẹ
Diện tích: 86m2 Hình thức: